Mobile Navigation

Ψηφίστηκε ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Στις 27 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ 105/Α/27.05.2022)) με τίτλο «Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Ο νόμος αυτός έχει ως κύριο στόχο την κλιματική ουδετερότητα της Ελλάδας έως το 2050 καθώς και ενδιάμεσους κλιματικούς στόχους για τα έτη 2030 και 2040.
Κάποια από τα μέτρα που θέτει για την επίτευξη των στόχων είναι:

  • Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2028,
  • Απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025, και από το 2030 θα επιτρέπεται η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.
  • Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων είναι αμιγώς ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.
  • Από το 2026 στην Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων μίσθωσης και εκμίσθωσης σε τρίτους θα πρέπει να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών και από το 2030 τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται να είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
  • Από το 2023 για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια υποχρεούνται να τοποθετούνται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης.
  • Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση για τις μελλοντικά προκαλούμενες εκπομπές και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέτρα αντιμετώπισης, έλεγχο της πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα των σημαντικών έργων.
  • Τα έργα περιβαλλοντικής κατάταξης Α1 και Α2 υποχρεούνται σε μείωση εκπομπών 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 καθώς και σε υποβολή έκθεσης συμμόρφωσης για την μείωση εκπομπών έως τις 01.01.2026. Η πραγματοποίηση των ελέγχων ανατίθεται σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Από το 2026 ο φορέας έργου υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή ετησίως έως την 31η Οκτωβρίου έκθεση σχετικά με τις εκπομπές. Η πραγματοποίηση των ελέγχων ανατίθεται σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Για την επίτευξη του στόχου ο φορέας του έργου μπορεί να προβαίνει σε αντιστάθμιση εκπομπών με την αγορά πράσινων πιστοποιητικών μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισής του ή μέσω εθνικής εθελοντικής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, ιδίως μέσω φυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένων δασώσεων, μέσω αναδασώσεων, ή με άλλο εναλλακτικό τρόπο ισοδυνάμου αποτελέσματος.
  • Έως την 31η Οκτωβρίου 2023, υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα για το 2022 οι ακόλουθοι φορείς: εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, εταιρίες ταχυμεταφορών, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου με >500 εργαζόμενους, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και απαιτείται επαλήθευση τους.

 

Back to top