Mobile Navigation

Δειγματοληψία και Χαρακτηρισμός Αποβλήτων

Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί δειγματοληψίες υγρών & στερεών αποβλήτων, ιλύων, επιφανειακών & υπόγειων υδάτων στο πλαίσιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, υποστήριξης των βιομηχανιών σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης καθώς και χαρακτηρισμού της επικινδυνότητας αποβλήτων.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ακολουθώντας κατάλληλα σχέδια δειγματοληψίας και πρότυπες μεθόδους για τις οποίες το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο με στόχο την λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων (EN 14899:2005, CEN/TR 15310-1:2006, CEN/TR 15310-2:2006, CEN/TR 15310-3:2006, EN ISO 5667-1, ISO 5667-10:2013, EN ISO 5667-13:2011, ISO 5667-15:2009).

Για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων πραγματοποιείται αξιολόγηση της δυνητικής επικινδυνότητας των αποβλήτων μέσω ανάλυσης πιθανών χημικών ουσιών που περιέχονται στο συγκεκριμένο απόβλητο και επιλογής του κατάλληλου κωδικού ΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 1357/2014 και την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων (2018/C 124/01) καθώς και την Απόφαση 2003/33. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ότι ως επικίνδυνο ορίζεται το απόβλητο που εμφανίζει μια ή περισσότερες από τις δεκαπέντε επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στον Κανονισμό 1357/2014.

Back to top