Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η TERRA NOVA έχοντας εκπονήσει τα τελευταία 10 χρόνια περισσότερες από 1.350 προμελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως και τεχνικές εκθέσεις ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και ένα σημαντικό αριθμό συνοδευτικών μελετών και ερωτηματολογίων είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ανανέωση ή Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Η σημαντική τεχνογνωσία της εταιρείας, η άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η εμπειρία της σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να εξασφαλίσει την διεκπεραίωση των μελετών και την εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.